3n59 mecg 0ie0 kmsi 1xfv 3phb 37h9 wous cwim k68e

软件自学网首页 - 办公软件 - 新版新概念英语第1册全集视频教材 返回首页

新版新概念英语第1册全集视频教材

新版新概念英语第1册全集视频教材_软件自学网
《新概念英语》(New Concept English)作为享誉全球的最为经典地道的英语教材,以其严密的体系性、严谨的科学性、精湛的实用性、浓郁的趣味性深受英语学习者的青睐,《新概念英语》在中国有40多年的历史,每年有数百万学习者,早已成为英语学习者的必选读物
学习英语的敲门砖(First Things First)讲练基本语音、语调(包括所有的音标、连读、同化)及英语中的基本语法、词法、句法及句型结构知识。学好第一册,是练好英语基本功的关键,适合于英语基础差,欲在短期内掌握英语基础的学习者。掌握后,可以参加中考一类考试
[ 放到书包,方便查看 ]
标题 习题素材 日期 观看
  [新概念英语第1册视频]-001 2018-09-19 323363
  [新概念英语第1册视频]-003 2018-09-19 105364
  [新概念英语第1册视频]-005 2018-09-19 78768
  [新概念英语第1册视频]-007 2018-09-19 66773
  [新概念英语第1册视频]-009 2018-09-19 57227
  [新概念英语第1册视频]-011 2018-09-19 52592
  [新概念英语第1册视频]-013 2018-09-19 48313
  [新概念英语第1册视频]-015 2018-09-19 45695
  [新概念英语第1册视频]-017 2018-09-19 42931
  [新概念英语第1册视频]-019 2018-09-19 40860
  [新概念英语第1册视频]-021 2018-09-19 32450
  [新概念英语第1册视频]-023 2018-09-19 30905
  [新概念英语第1册视频]-025 2018-09-19 32135
  [新概念英语第1册视频]-027 2018-09-19 29443
  [新概念英语第1册视频]-029 2018-09-19 29535
  [新概念英语第1册视频]-031 2018-09-19 29512
  [新概念英语第1册视频]-033 2018-09-19 29143
  [新概念英语第1册视频]-035 2018-09-19 28189
  [新概念英语第1册视频]-037 2018-09-19 26766
  [新概念英语第1册视频]-039 2018-09-19 26111
  [新概念英语第1册视频]-041 2018-09-19 26859
  [新概念英语第1册视频]-043 2018-09-19 25575
  [新概念英语第1册视频]-045 2018-09-19 23790
  [新概念英语第1册视频]-047 2018-09-19 23134
  [新概念英语第1册视频]-049 2018-09-19 24615
  [新概念英语第1册视频]-051 2018-09-19 26619
  [新概念英语第1册视频]-053 2018-09-19 23538
  [新概念英语第1册视频]-055 2018-09-19 23442
  [新概念英语第1册视频]-057 2018-09-19 22693
  [新概念英语第1册视频]-059 2018-09-19 28968
372个课时 首页 1 2 3 下一页 末页


 最新上架教程推荐:
CAD2016视频教程 UG10.0视频教程 UG10.0数控编程视频教程 3Dmax2014视频教程
solidworks2014视频教程 UGNX8.0视频教程 UGNX8.0编程数控视频教程 UG8.0模具设计视频教程
Creo2.0视频教程 Pro/E5.0产品设计视频教程 CorelDRAWX7视频教程 Excel2007函数教程
天正建筑2014视频教程 天正建筑8.0视频教程 PhotoshopCS4视频教程 会声会影X5视频教程
新东方新概念英语第一册 新版新概念英语第一册 会声会影X5视频教程 新版新概念英语第二册